Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları

Hüseyin MUŞMAL, İbrahim KUNT, Mustafa ÇETİNASLAN

Özet


Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi içerisinde bulunan iki türbede; Beyşehir ve
çevresindeki farklı yapılar, mezarlık ve türbelerden getirilmiş çeşitli mezar taşları, sandukalar,
kitabeler ve bazı mimari plastik parçalar yer almaktadır. Söz konusu taş ve mermer eserlerin
bir kısmı bütün, bir kısmı ise parçalar halinde günümüze ulaşmış durumdadır. Bu çalışmada
yalnızca türbelerde bulunan mezar taşları ele alınmıştır. Bazıları kırık durumda olan toplam
32 mezar taşı, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre incelenmiş ve bu taşlar üzerinden genel bir
değerlendirme yapılmıştır.
Türbede yer alan mezar taşlarının önemli bir kısmı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olup, bazı
mezar taşları Arapça ve Farsça dillerinde yazılmışlardır. Mezar taşları ele alınırken, Farsça‐
Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan metinler de günümüz Türkçesi’ne çevrilmiş ve
yorumlanmışlardır. Bu çerçevede mezar taşlarında kimlik ve tarih bilgisine ulaşılabilenlerin
bir kısmı hakkında kaynaklarda ve arşiv vesikalarında elde edilebilen bilgiler de
değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.