ÇEVRİMİÇİ TOPLULUKLARDA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ

Bayram Oğuz AYDIN

Özet


Tüketiciler bir satın alma kararı vereceği zaman, kişilerarası etki ve ağızdan ağıza iletişim (WOM), en önemli bilgi kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. İnternetin gelişip yayılmasıyla kişiler arası ağlar çevrimiçi özellik kazanmıştır. Çevrimiçi topluluklar, ürün veya hizmetler hakkında bilgi elde etme ve paylaşmaya olanak tanıyan bir kaynak olarak görülmektedir. Sosyal belirleyiciler bu iletişim türü için önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu araştırmada, çevrimiçi topluluklarda gerçekleşen elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) konusunu belirleyiciler odağında incelemek amacıyla, Konya iline ziyarette bulunan yerli turistlerin katılımıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri yüz yüze görüşme tekniğiyle, 693 kişi üzerinde uygulanan soru formu ile toplanmıştır. Çalışma neticesinde, eWOM belirleyicileri bağ gücü/güven ve benzerlik olarak belirlenmiştir. Çalışma sırasında belirleyicilerin bazı sosyodemografik özelliklerin yanı sıra, çevrimiçi topluluk platformu kullanım özelliklerine göre de farklılaştığı tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Bağ Gücü, Benzerlik, Çevrimiçi Topluluk, Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, eWOM, Güven, WOM

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.