MISIR’DAN ANADOLU’YA ÂSİ BİR MEMLÛK: EMİR CANIBEK ES-SÛFÎ (Ö. 1437) / A REBELLIOS MAMLUK FROM EGYPT TO ANATOLIA: AMIR JANIBAK EL SUFI (D. 1437)

Kürşat SOLAK

Özet


Memlûk Devleti’nde (1250–1517) emirler arası rekabet sıkça görülmüştür. Hedef daha üst mevkilere çıkmak ve nihayet sultan olmaktır. Söz konusu rekabet, isyanlara sebebiyet vermiştir. Bu isyancılardan birisi de Emir Canbek es-Sûfî’dir. Onun Kahire’de başlayan isyanı Anadolu’ya sıçramış ve orada Memlûk muhalifi Osmanlılar, Timurlular ve Dulkadiroğulları gibi güçler tarafından desteklenmiştir. Böylece Emir Canbek es-Sûfî İsyanı bölgesel bir mesele haline gelmiştir.


Anahtar Kelimeler


Memlûkler, Canbek es-Sûfî, Dulkadiroğulları, Şahruh, II. Murad, Karamanoğulları, Akkoyunlular

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.