KIRGIZ SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ TARİHİNİN BAZI MESELELERİ / SOME ISSUES OF THE HISTORY OF THE KYRGYZ SOVIET SOCIALIST REPUBLIC

Khalida DEVRİSHEVA

Özet


 

ÖZET

Kırgızların XX. yüzyıl başlarında Sovyetler bünyesinde cumhuriyet kurmaları ve yaklaşık 70 sene devam eden Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dönemi kendi içinde bazı çelişkili konuları barındırmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti bağımsız olalı 25 yıl geçmesine karşılık Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihinin bazı meseleleri tam olarak aydınlatılmış değildir. Kırgızistan’da Sovyet rejiminin kurulması, Kırgızistan’ın Rusya Federasyonu bünyesine dahil edilmesi, ülkedeki kolhozlaştırma ve iskan politikaları, basmacılık harekatı, aydınlara yapılan soykırımlar ve İkinci Dünya Savaşı bu sorunlu meselelerin öne çıkanlarıdır. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihinin bu gibi öne çıkan meseleleri yeniden yorumlama beklemektedir.


Anahtar Kelimeler


Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Bolşevikler, Basmacılar, Represya, İkinci Dünya Savaşı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

ASKAR, Akayev (2002).“Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte”, Türkler, c. XIX, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 451- 453.

BATIRBAYEVA, D. Şayır (2004). “Kırgızistan Kırsal Nüfusunun II. Dünya Savaşı Döneminde Uğradığı Kayıplar”, Mudafaa-i Hukuk, Haziran s. 51-54.

ÇOROTEGİN, Tınçtıkbek (2000). KIYAZ Moldokasımov, Kırgızdardın Cana Kırgızstandın Kıskaça Tarıhı, Bişkek.

ÇOROTEGİN, Tınçtıkbek (2002). “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler, c. XIX, Ankara: Yeni Türkiye Yay. s. 454- 484.

DJAMGERÇİNOV, B. D. (1981). İstoriya Kirgizskoy SSR, Frunze: Mektep Yay.

FADEYEV, A., ÇERMİNSKİ, E., GOLİKOV, G. (1996). Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Kuruluşu, Çev. Şerif Hulusi, İstanbul: Payel Yay.

GÜNGÖR, E. (2013). Bozkırda Bir Ceditçi Kırgızistan'ın Rehberi Moldoke İşenaali Arabayev, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları.

HAYIT, Baymirza (1995). Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

HAYIT, Baymirza (1986). Türkistan’da Basmacılık (Milli Mücadele) Tarihinin Ana Hatları, Türk Tarihi I, İstanbul.

İDİL, Aydın (2007). Yerel Kaynaklara Göre Özet Kırgızistan Tarihi, Bişkek: Mega Media Yayınları.

“İstoriçeskiy Oçerk, Kirgizskaya Sovetskaya Sotsialistiçeskaya Respublika”, 1953Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, Tom 23, Vtoroe İzdanie, Moskva:, s. 75- 83.

İstoriya Kirgizskoy SSR (1986). c. II-III, Frunze.

ÖLÇEKÇİ, Tamara (2004). Kırgızların Birinci ve İkinci Dünya Savaşları Arasında Sosyo-Kültürel Durumları, Dоktora Tezi, Ankara Üniversiteti Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 399 y.

YILDIRIM, Hüsamettin (1996) Kırgızistan’ın Sosyo-Kültürel Yapısı: (XX. Yüzyıl), Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 238 y.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.