Yazar Detayları

OKYAR, Onur, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü