Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 45 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY HÜSEYİN CAVİD’İN “İBLİS” FACİASINA DİNİ - FELSEFİ BAKIŞ / RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN THE TRAGEDY "IBLIS" BY HUSSEIN JAVİD Özet  PDF
Afina BARMANBAY
 
Sayı 43 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SİYASETNÂMELERDE DİN DEVLET İLİŞKİSİ / RELATIONS BETWEEN RELIGION AND STATE IN SİYASETNÂMES Özet  PDF
Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
 
Sayı 37 (2015): TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜŞAVERE KURULU KARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Necmi UYANIK
 
Toplam 3 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar