Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

A

AÇIK, Fatma
AÇIK, Turan, Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ABALI, İsmail (Türkiye)
ABDIKULOVA, Roza
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin
ADİLOĞLU, Adilhan, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AGİŞ, Fazıl
AK, Mehmet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Türkiye)
AKALIN, Nazir
AKANDERE, Osman
AKÇA, Gürsoy
AKÖZ, Alaaddin
AKBABA, Yusuf, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (Türkiye)
AKBULUT, Yusuf
AKDAĞ, Ömer, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO (Türkiye)
AKDENİZ, Alper
AKGÜN, Sibel, sakarya üniversitesi (Türkiye)
AKIN, Cüneyt, Afyon Kocatepe Üniversitesi / FEF / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
AKIŞ, Ayhan
AKKUŞ, Mustafa, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü (Türkiye)
AKKUŞ, Mustafa
AKKUŞ, Zekeriya
AKMAN, ERDOĞAN (Kırgızistan)
AKNOLDOEVA, Bouboura
AKPINAR, Şerife
AKTAN, Bilal
AKTAŞ, Tuğba
AKYEL, Salih, Yrd. Doç. Dr., Gazi Ünv. Polatlı Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü (Türkiye)
AKŞİT, Ahmet
ALAKOÇ PİRPİR, DEVLET, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü (Türkiye)
ALANYA, Vahdi, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (Türkiye)
ALDIRMAZ, Volkan, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü (Türkiye)
ALKAN, Sevim
ALKAN ATAMAN, Hanife, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ALLAHVERDIYEVA, Turkana, Candidate, Ibn Haldun University
ALP, Alper
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Mehmet, Gaziantep Üniversitesi TÖMER (Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi),
ALTIN, Alper, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
ALTUN, Hilal Oytun
ALTUN, Hilal Oytun, Jagiellonian Üniversitesi, Institute of Oriental Studies (Polonya)
ALTUN, Kudret
ALTUNEL, İbrahim
ALYILMAZ, Cengiz
ALİYARLI, Süleyman
ARABACI, Caner
ARAYANCAN, Ayşe Atıcı
ARDIÇ, Murat, Milli Eğitim Bakanlığı (Türkiye)
ARIKAN, Mustafa
ARIKAN, Mustafa, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
ARIKOĞLU, Ekrem
ARIKOĞLU, İsmet
ARKLAN, Ümit
ARNAZAROV, Seyitnazar
Arslan, Durmuş Ali, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, (Türkiye)
ARSLAN, Gülten, Siyaset Bilimci ve Siyaset Araştırmacısı (Türkiye)
ASLAN, Erkan
ASLAN, Hasan
ASLAN, Taner
ASLAN, Yunus, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (Türkiye)
ATA, Ferudun
ATALAY, Ahmet
ATAR, Zafer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ATICI ARAYANCAN, Ayşe
ATLI, Ferda
ATMACA, Ayşe Ömür, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
AVANAS, Ahmet
AVCIOĞLU, Gamze Gizem, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AVCIOĞLU, Gürcan Şevket
AY, Zahide, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü
AYAN, Gönül
AYAN, Hüseyin
AYÖNÜ, Yusuf
AYDIN, Bayram Oğuz (Türkiye)
AYDIN, Ecem, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Erhan
AYDIN, Hakan
AYDIN, Mehmet, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bişkek/ Kırgızistan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi Kurupelit Kampusü Atakum / Samsun (Türkiye)
AYDIN, Mehmet
AYDIN, Nilgün, SÜ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Nilgün, SÜ. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Timur, Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDOĞDU, Nergiz, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Siyaset bilimi ve Kamu Yön. Bölümü (Türkiye)
AYDOĞDU, Yusuf, Bingöl Üniversitesi
AYHAN, Bünyamin, SÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (Türkiye)
AYLANÇ, Mihrican
AYTAÇ, Ahmet, S. Ü. Sanat ve Tasarım Fak. (Türkiye)
AYVA, Aziz
AYVA, Aziz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYVALI, Ramazan
AŞÇI, Ufuk Deniz, SÜ Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. (Türkiye)
AŞÇI, Ufuk Deniz
AŞCI, Menşure, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı (Türkiye)
AŞCI, Ufuk Deniz
AĞALDAĞ, Selehattin
AĞAOĞLU, Sami
AĞIRNASLI, Nilay (Türkiye)

Ç

ÇAKIR, Mustafa Sefa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAKIR, Vedat
ÇAKIR, İbrahim Etem, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÇAKMAK, Diren
ÇAKMAK, Serkan, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAL, Ahmet (Türkiye)
ÇALIŞ, Şaban Halis (Türkiye)
ÇALKA, Mehmet Sait, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAMURCU, Duygu
ÇANDIR, Muzaffer
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü (Türkiye)
ÇAVDAR, Yıldıray, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ (Türkiye)
ÇAVUŞ, Selahattin
ÇAVUŞ, Selahattin (Türkiye)
ÇAYCI, Ahmet
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
ÇAĞDAŞ, Miyase
ÇÖM, Erol
Çelik, Aysun, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Bülent, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü EFELER/AYDIN (Türkiye)
ÇELİK, Büşra, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Burak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Filiz, Selçuk Üniversitesi, ZF, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Gökcan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Dil Hazırlık Bölümü (Kırgızistan)
ÇELİK, Haydar Seçkin, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Türkiye)
ÇELİK, Züriye
ÇETİN, Abdülbaki
ÇETİN, Çulpan Zaripova
ÇETİN, Cemal, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÇETİN, Cemal
ÇETİN, Kamile
ÇETİN, Sadık, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Türkiye)
ÇETİN, İsmet
ÇETİNASLAN, Mustafa
ÇETİNKAYA, Emre, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
ÇEVİK, A. Emsal
ÇEVİK, Ali İhsan, Yunus Emre Enstitüsü (Azerbaycan)
ÇIPAN, Mustafa
ÇOKAMAY, Bahadır
ÇOLAK, Melek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kötekli-Muğla (Türkiye)
ÇOLAK, Melek
ÇİFTÇİ, ALİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. (Türkiye)
ÇİFTÇİOĞLU, Ferdi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÇİFTCİOĞLU, İsmail
ÇİNTAŞ YILDIZ, Derya

Ö

ÖLKER, Gökhan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü (Türkiye)
ÖLKER, Gökhan
ÖLKER, Perihan
ÖLKER, Perihan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÖNAL, Hamit
ÖNSOY, Murat (Türkiye)
ÖNSOY, Murat, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
ÖRGEN, Ertan
ÖSEN, Serdar, Karabük Üniversitesi (Türkiye)
ÖZ, Yusuf
ÖZARSLAN, Hüseyin
ÖZÇİMEN, Aycan
ÖZÖNDER, Hasan
ÖZBEK, Arzu, Özel Öncü Çağdaş Özel Öğretim Kurumu (Türkiye)
ÖZBEK, Süleyman
ÖZCAN, Altay Tayfun
ÖZCAN, Mustafa
ÖZCAN, Ruhi
ÖZDARENDELİ, Nursel
ÖZDEMİR, Kamil, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Doktora Öğrencisi (Türkiye)
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDOĞAN, Ahmet Necati, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
ÖZEN, Firdevs, Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü (Türkiye)
ÖZGÜL, Oktay, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÖZGER, Yunus
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA (Türkiye)
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA (Türkiye)
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZKAN, Abdurrahman
ÖZKAN, Ahmet Ferhat, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖZKAN, Murat, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (Türkiye)
ÖZKAN, Salih
ÖZKARA, Yasin
ÖZKUL, Ali Efdal, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Kıbrıs)
ÖZLÜK, Nuran
ÖZLER, Muhammed, Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı
ÖZSEZER, Mete, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Kıbrıs)
ÖZTÜRK, Ahmet, İnönü Üniversitesi
ÖZTÜRK, Erdem Can, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tekirdağ. (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
ÖZTÜRK, Said
Öztürk, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
ÖĞÜNÇ, Banu, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖĞÜT, Adem

Ü

ÜNAL, Ali, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
ÜNAL, Orçun
ÜNAL, Orçun, Göttingen Bilimler Akademisi (Almanya)
ÜNAL, Yenal, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÜNGÖR, İbrahim, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ (Türkiye)
ÜNLÜ, Osman
ÜNLÜ, Selçuk
ÜREKLİ, Bayram, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÜREKLİ, Bayram
ÜREMİŞ, Ali
ÜSTÜNER, Ahmet
ÜSTÜNER, Kaplan
ÜZGÜR, Tahir