Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

K

K.NEUMANN, Chritoph
KACIROĞLU, Murat
KACIROĞLU, Murat, Bozok Üniversitesi (Türkiye)
KAHRAMAN, Bahattin
KAHRAMAN, Mehmet
KALAFAT, Yaşar
KALAYCI, Muhammed, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
KALTAKCI, M. Yaşar
KANAL, Hümmet
KANDEMİR, Gülşah
KAPLAN, Hasan, Gazi Üniversitesi TÖMER
KAPLAN, Mahmut
KAPLAN, Tuba, sakarya üniversitesi, eğitim bilimleri enstütüsü, Türkçe eğitimi doktora öğrencisi
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl.
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KAPLAN, Yunus
KARA, Mehmet
KARA, Mustafa
KARABULUT, Umut, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KARABULUT, Umut
KARADAVUT, Arda, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARADAĞ, Selman, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
KARADEMİR, MURAT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA
KARADENİZ, Mustafa, Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARAGÜLMEZ, Müjdat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KARAHAN, Leyla
KARAKAYA, Oğuz
KARAKAŞ, Rezan
KARAKÖSE, Saadet
KARAKOÇ, Enderhan
KARAKOÇ, Enderhan, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi (Türkiye)
KARAMAN, Sibel
KARASOY, Yakup, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARASOY, Yakup
KARATAŞ, Murat
KARPUZ, H.Ömer
KARPUZ, Hacı Ömer
KARTALLIOĞLU, Yavuz
Kartın, Cengiz, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KASIM, Metin
KAYA, Mehmet
KAYA GÖZLÜ, Emel
KAYILI, Gökhan
KAYNAK, İbrahim Hakkı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi
KAZAN NAS, Şevkiye, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KÖKTEKİN, Kazım
KÖSE, İsmail, Erciyes Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
KÜÇÜKBALLI, Fatih Numan, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf
KÜÇÜKŞEN, Kübra, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
KÜRKÇÜOĞLU, A.Cihat
KELEŞ, Ahmet Hüdai, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,
KILIÇARİSLAN, Veli, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KILIÇKAYA, Derya
KING, David A.
KIRBAŞ, Gülsüm, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KIRBIYIK, Mehmet
KIROĞLU, Kasım
KIVILCIM ARGIN, Kibele
KIVRIM, İsmail
KIŞ, Çeviri Salih
KIŞ, Salih, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
KLIMKEIT, Hans J.
KOÇ, Aylin
KOÇ, Gülçin
KOÇ, Yunus
KOÇ, Yılmaz
KOÇ, Zeynep Elif
KOÇ KESKİN, Neslihan
KOÇAK, Ahmet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
KOÇAK, Nurcan
KOÇAKOĞLU, Bedia
KOÇAKOĞLU, Bedia, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi (Türkiye)
KOÇER, Gülsün
KOÇYİĞİT, Sezai
KOCA, Salim, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Öğretim Üyesi
KOCA, Salim
KOCABACAK, Ayşe
KOCAGÖZ, Elif, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft des Nahen Ostens, Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır’ın kürsüsünde araştırma bursiyeri
KODAMAN, Bayram
KOLUKIRIK, Kubilay
KONUK ER, RUKİYE, Necbettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
KUNDURACI, Osman
KUNDURACI, Osman, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
KUNT, İbrahim
KURAN, Ercüment
KURBAN, İklil
KURNAZ ŞAHİN, Feyza, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, Afyonkarahisar/Türkiye.
KURTASLAN, Zafer
KURTOĞLU, Orhan, GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
KURTULDU, Elif Bilge
KURTULGAN, Kürşat, Artvin Çoruh Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KURTULGAN, Kürşat
KUYUMCU, Hakan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülyesi Urdu Dili ve edebiyatı Bölümü
KUŞ, Ayşegül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KUŞÇU, Çeviri Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KİRİŞÇİOĞLU, Fatih
KİTAPCI, Zekeriya