Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 38 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY CEMAAT VE SİYASET: SİYASAL DAVRANIŞTA CEMAAT ÜYELERİNİN SOSYAL İLİŞKİLERİ / CONGREGATION AND POLITICS: POLITICAL BEHAVIOURS OF SOCIAL RELATIONS COMMUNITY MEMBERS Özet  PDF
Adem DOĞAN
 
Sayı 45 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY GAZNELİ MAHMUD’UN MUTASAVVIFLARLA İLİŞKİSİ / MAHMUD OF GHAZNI’S RELATION WITH THE SUFIS Özet  PDF
Mustafa AKKUŞ
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY OSMANLI İSLAMCILARI VE İSLAMİ YENİLİKÇİLER: YAKINSAMA VE AYRIŞMA / OTTOMAN ISLAMISTS AND ISLAMIC RENOVATORS: CONVERGENCE AND SEGREGATION Özet  PDF
Müşerref YARDIM
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ABÂKÂ HAN’IN DİNÎ ŞAHSİYETİ VE ANADOLU’DAKİ UYGULAMALARI / THE RULE OF ABAQA KHAN IN ANATOLIA AND HIS PERSONALITY Özet  PDF
Mustafa AKKUŞ
 
Sayı 43 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SİYASETNÂMELERDE DİN DEVLET İLİŞKİSİ / RELATIONS BETWEEN RELIGION AND STATE IN SİYASETNÂMES Özet  PDF
Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
 
Toplam 5 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar