Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY YAĞLICA KALESİ’NDE YILAN FİGÜRÜ VE TÜRKLERDE YILAN SİMGESİ / SNAKE FIGURE IN THE YAĞLICA CASTLE AND SYMBOL OF SNAKE AMONG TURKS Özet  PDF
Nezahat CEYLAN
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ERZURUM/ŞENKAYA PETROGLİFLERİNDEKİ AT/GEYİK VE GÜNEŞ KURSU / ERZURUM /ŞENKAYA PETROGLYPHS IN THE HORSE/DEER AND SUN DISK Özet  PDF
Oktay ÖZGÜL
 
Sayı 45 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY MACAR TÜRKOLOG VÁMBÉRY’NİN TÜRKİSTAN SEYAHATİNDE “BÜYÜK OYUN” UN İZLERİ _Orijinal Fotoğraflarla Birlikte_ / TRACES OF “THE GREAT GAME” IN THE TURKESTAN TRAVEL OF HUNGARIAN TURCOLOGIST VÁMBÉRY _ Together with the Original Photos_ Özet  PDF
Melek ÇOLAK
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY XIX. YY. KAZAK TÜRKLERİNİN AYDINI ÇOKAN VELİHANOV HAYATI VE ESERLERİ / THE LIFE AND WORK OF THE KAZAKH TURK INTELLECTUAL OF THE 19TH CENTURY CHOKAN VELIKHANOV Özet  PDF
Khalida DEVRISHEVA
 
Toplam 4 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar