Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 37 (2015): TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1835 TARİHLİ TİREBOLU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE TİREBOLU’DA GAYRİMÜSLİM NÜFUS YAPISI Öz  PDF
Salih AKYEL, Kamil ÖZDEMİR
 
Sayı 41 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SERVET MAHLASLI BİR ŞAİRE MÂL EDİLEN MANZUM BİR HAC SEYÂHATNÂMESİ Öz  PDF
Suat DONUK
 
Sayı 37 (2015): TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Priştineli Begzâde Nûrî’nin Bilinmeyen İkinci Divanındaki Şiirler Öz  PDF
Esra Egüz
 
Sayı 49 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ÇAĞATAY SAHASINDAN TÜRKÇE ŞİİRLERİ BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: HİLÂLÎ-İ ÇAĞATÂYÎ VE BAHR-I TAVÎL’İ / A POET FROM CHAGATAI FIELD WHOSE TURKIC POEMS ARE UNKNOWN: HILÂLÎ CHAGATÂI AND HIS BAHR-I TAVÎL Öz  PDF
Büşra ÇELİK, Banu GÜZELDEREN
 
Sayı 50 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 18. YÜZYILA AİT BİR TÜRKÇE SARF KİTABI: HĀẔĀ KİTĀB-I SARF-I TÜRKÎ / AN 18TH CENTURY TURKISH GRAMMAR BOOK: HĀẔĀ KİTĀB-I SARF-I TÜRKÎ Öz  PDF
SEVDA KAMAN, Elif Gizem KARAOĞLU
 
Sayı 44 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 1834 VE 1840/41 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE KARASINIR VE ELMASUN (GÜNEYSINIR) / KARASINIR AND ELMASUN (GUNEYSINIR) ACCORDING TO 1834 AND 1840/41 DATED REGISTER BOOKS Öz  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY KAÇAR VE OSMANLI DEVLETLERİ ARASINDA BELİRSİZ SINIR MESELELERİ / UNCERTAIN BORDER ISSUES BETWEEN QAJAR AND OTTOMAN STATES Öz  PDF
Abdolvahid SOOFİZADEH
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY BİR ŞAİRNÂME ÖRNEĞİ OLARAK SÜHEYLÎ’NİN GÜLŞEN-İ ŞUARÂ ADLI KASİDESİ VE BU KASİDEDE YER ALAN TÜRK, ARAP VE FARS ŞAİRLERİ / SÜHEYLİ’S ODE NAMED GULSHEN-I SHUARA AS AN EXAMPLE OF SHAIRNAMAH AND TURKISH, ARABIC AND PERSIAN POETS HIGHLIGHTED IN THIS ODE Öz  PDF
Mehmet Sait ÇALKA
 
Sayı 54 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 19. YÜZYIL ŞAİRİ AHMED MAZHAR (HAYATI, ESERLERİ Ve SANAT ANLAYIŞI) / THE 19th CENTURY POET AHMED MAZHAR (HIS LIFE, WORKS AND ART APPROACH) Öz  PDF
İncinur ATİK GÜRBÜZ
 
Sayı 54 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY AKKİRMÂNÎ MUHAMMED B. MUSTAFA’NIN MENSUR HZ. MUHAMMED HİLYESİ / AKKİRMÂNÎ MUHAMMED B. MUSTAFA’S PROSE HİLYE ON PROPHET MUHAMMAD Öz  PDF
Mehtap Erdoğan TAŞ
 
Sayı 54 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY NÜZUL EMİNİ EL-HÂC AHMED AĞA’NIN SERVETİ ÖRNEĞİNDE 18. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA ZENGİN OLMAK / THE WEALTH OF NÜZUL EMINI AL-HAJJ AHMAD AGHA OR BEING RICH IN THE 18TH-CENTURY ISTANBUL Öz  PDF
Fadimana FİDAN
 
Sayı 50 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY RAYMOND WILLIAMS’IN “HİS YAPILARI” KAVRAMI VE BU KAVRAM PERSPEKTİFİNDE XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ RAYMOND WILLIAMS’ “STRUCTURES OF FEELING” AND XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ / THROUGH THE PERSPECTIVE OF THIS CONCEPT Öz  PDF
Ahmet Ferhat ÖZKAN
 
Sayı 48 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY AYDIN VİLAYETİNDE AŞİRETLERİN İSKÂNI VE SORUNLAR (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) / SETTLEMENT AND PROBLEMS OF TRIBES IN AYDIN PROVINCE (SECOND HALF OF THE 19th CENTURY) Öz  PDF
Erdoğan KELEŞ
 
Sayı 48 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ENDERUNLU VÂSIF’IN KENDİ ŞİİRLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ / ENDERUNLU VÂSIF’S EVALUATIONS ABOUT HIS OWN POEMS Öz  PDF
Merve Mutlu
 
Toplam 14 ögeden 0 - 0 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar